BÀI MỚI NHẤT

THÔNG BÁO TỪ BDU

THÔNG BÁO TỪ ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Hỗ trợ sinh viên
Cô :Võ Thị Kim Thoa
Số điện thoại:0650.3878021
Email: vokimthoa@bdu.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THEO DÕI QUA FACEBOOK

MÔN: QUẢN LÝ TDTT

LỚP: 16GD01

THỨ;  7              BUỔI:   SÁNG

PHÒNG: HỘI TRƯỜNG 3 (CƠ SỞ 2)

THỜI GIAN: 12/11/2016 - 17/12/2016

GIẢNG VIÊN: THS. NGUYỄN THÀNH LƯU