BÀI MỚI NHẤT

THÔNG BÁO TỪ BDU

THÔNG BÁO TỪ ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Hỗ trợ sinh viên
Cô :Võ Thị Kim Thoa
Số điện thoại:0650.3878021
Email: vokimthoa@bdu.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THEO DÕI QUA FACEBOOK

Khoa xin thông báo đến sinh viên Khóa 19 có thời khóa biểu học từ ngày 25/10/2016 sẽ được dời lịch học sớm hơn 2 tuần (bắt đầu ngày 10/10/2016). Vào ngày 30/9/2016 tất cả sinh viên khóa 19 truy cập cổng thông tin sinh viên qua website: http://sv.bdu.edu.vn/ để xem thời khóa biểu mới.

Trân trọng./.