BÀI MỚI NHẤT

THÔNG BÁO TỪ BDU

THÔNG BÁO TỪ ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Hỗ trợ sinh viên
Cô :Võ Thị Kim Thoa
Số điện thoại:0650.3878021
Email: vokimthoa@bdu.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THEO DÕI QUA FACEBOOK

Quy trình nộp học phí của sinh viên học theo học chế tín chỉ như sau:
 
1. Sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên để in bảng đối chiếu học phí.
2. Sinh viên mang phiếu đối chiếu học phí đến phòng Đào tạo để được đóng dấu phòng Đào tạo
3. Sau khi phòng Đào tạo đóng dấu trên phiếu đối chiếu xong thì sinh viên mang phiếu đối chiếu sang phòng Tài vụ để nộp học phí.