DANH MỤC KHÁC

BÀI MỚI NHẤT

THÔNG BÁO TỪ BDU

THÔNG BÁO TỪ ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Hỗ trợ sinh viên
Cô :Võ Thị Kim Thoa
Số điện thoại:0650.3878021
Email: vokimthoa@bdu.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THEO DÕI QUA FACEBOOK

THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2015-2016

Created: 02:28 PM - 31/03/2016

  Xem chi tiết


Quy trình nộp học phí đối với Sinh viên theo học chế tín chỉ

Created: 08:23 AM - 06/01/2016

  Xem chi tiết


Thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 sinh viên hệ ĐH, CĐ

Created: 03:48 PM - 09/12/2015

Những sinh viên học theo học chế niên chế nếu có nguyện vọng trả nợ ghép với các khóa tín chỉ, sinh viên phải đợi sau khi kết thúc thời gian đăng ký có danh sách môn học được phép mở trong học kỳ....  Xem chi tiết


Thời gian đóng học phí HKI năm học 2015-2016 Hệ niên chế + Tín chỉ

Created: 07:44 AM - 14/08/2015

  Xem chi tiết