DANH MỤC KHÁC

BÀI MỚI NHẤT

THÔNG BÁO TỪ BDU

THÔNG BÁO TỪ ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Hỗ trợ sinh viên
Cô :Võ Thị Kim Thoa
Số điện thoại:0650.3878021
Email: vokimthoa@bdu.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THEO DÕI QUA FACEBOOK


Văn phòng Khoa Giáo Dục Thể Chất

Trưởng Khoa: PGS-TS-GVCC:  Nguyễn Thiệt Tình

Phó Khoa:  Ths: Nguyễn Thành Lưu

Trợ lý Sinh viên: Cô Võ Thị Kim Thoa           Email: vtkthoa.gdtc@bdu.edu.vn

Số điện thoại liên hệ: 06503.878.021