DANH MỤC KHÁC

BÀI MỚI NHẤT

THÔNG BÁO TỪ BDU

THÔNG BÁO TỪ ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

Hỗ trợ sinh viên
Cô :Võ Thị Kim Thoa
Số điện thoại:0650.3878021
Email: vokimthoa@bdu.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THEO DÕI QUA FACEBOOK


Đào tạo cử nhân ngành GDTC có tinh thần trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và thiên nhiên; có đạo đức tốt và có ý thức chấp hành luật pháp; có kiến thức chuyên môn vững vàng để thích nghi với môi trường công việc; có ý thức cao trong việc tự rẻn luyện bản thân, nâng cao sự hiểu biết và mở rộng kỹ năng sống và làm việc để luôn là một công dân tốt có ít cho moi người.